Období klimakteria u žen nastupuje většinou mezi 45. a 55. rokem věku. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu průměrnému věku dožití, tak prožije mnoho žen až třetinu svého života v období peri- a post-menopauzy. Mezi obtíže spojené s tímto obdobím patří mimo jiné také osteopenie až osteoporóza, protože v tomto období převládá v kostním metabolismu osteoresorpce nad osteosyntézou a snižuje se využitelnost vápníku, dochází tedy k postupné demineralizaci kosti.

Čti více ...

Extrakt z listů Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný) se řadí k oblíbeným rostlinným extraktům používaným při léčbě makulární degenerace, tinnitu, demence, u pacientů s poruchami kognitivních funkcí, cerebrovaskulárního a periferního vaskulárního systému, poruch erekce. Je obsažen ve velkém počtu doplňků stravy.

Čti více ...

Hloh je známý především jako rostlina používaná k léčbě kardiovaskulárních chorob, zejména městnavého srdečního selhání, ale tradičně je také indikován k léčbě hypertenze. U nás jsou domácí hned dva druhy hlohu – hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a hloh obecný (Crataegus oxyacantha či Crataegus laevigata), patří do čeledě růžovité (Rosaceae).

Čti více ...

Jako idiopatické střevní záněty (inflammatory bowel disease – IBD) jsou souhrnně označovány Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Jejich incidence v posledních letech neustále narůstá a onemocnění má těžko předvídatelný průběh.

Čti více ...

Zkratkou BCAA se označují tři esenciální aminokyseliny - leucin, izoleucin a valin. Vznikla z anglického názvu
Branched Chain Amino Acids, tedy aminokyseliny s rozvětveným řetězcem.

Čti více ...

Huminové látky (Humic Substances, HS) jsou chemicky a biologicky aktivní uhlíkaté organické sloučeniny, které jsou důležitými složkami humusu – hlavní organické frakce zeminy, rašeliny, hnědého uhlí, lignitu. Jsou také složkami horských toků, dystrofických jezer a vod oceánů.

Čti více ...


archiv článků Mgr. Tomáše Volného