konzultace

Prostřednictvím e-mailového formuláře nám můžete poslat svůj odborný dotaz. V rámci našich možností Vám zpracujeme náš stručný odborný názor, odpověď. Nebudeme schopni odpovědět obratem a všem. Prosím, respektujte naši značnou pracovní vytíženost, respektujte naše právo si vybrat dotazy k zodpovězení. Váš e-mailový kontakt bude po odeslání odpovědi vymazán, nebude dále archivován. Nejzajímavější dotazy a odpovědi zde anonymně zveřejníme i pro ostatní kolegy.


kontaktujte nás

Prosím sečtěte 2 a 5.