Resveratrol je triviální název pro polyfenol 3,4′,5-trihydroxystilben, který existuje ve formě trans- a cis- isomerů. V rostlinném materiálu se obvykle vyskytuje směs obou isomerů, většinou převažuje trans- isomer, který je biologicky aktivnější. Vyskytuje se rovněž ve formě glykosidů.

Čti více ...

Zdravá ústní dutina je nedílnou součástí celkového zdraví a je významným faktorem při ovlivňování kvality života. Klíčovou roli při zahájení/progresi nejčastějších obtíží ústní dutiny, kterými jsou zubní kaz, zánět dásní, paradentóza a halitóza, hraje ústní mikrobiota. V posledních dvou dekádách probíhá v této oblasti intenzivní výzkum.

Čti více ...

Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia a Echinacea pallida z čeledi Asteraceae, obsahují v různých částech širokou škálu farmakologicky zajímavých látek se širokým spektrem účinků, a proto patří celosvětově mezi velmi rozšířené léčivé rostliny užívané především při prevenci a léčbě infekčních respiračních onemocnění. Proto se nabízí otázka bezpečnosti z hlediska možných lékových interakcí.

Čti více ...

Období klimakteria u žen nastupuje většinou mezi 45. a 55. rokem věku. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu průměrnému věku dožití, tak prožije mnoho žen až třetinu svého života v období peri- a post-menopauzy. Mezi obtíže spojené s tímto obdobím patří mimo jiné také osteopenie až osteoporóza, protože v tomto období převládá v kostním metabolismu osteoresorpce nad osteosyntézou a snižuje se využitelnost vápníku, dochází tedy k postupné demineralizaci kosti.

Čti více ...

Extrakt z listů Ginkgo biloba (Jinan dvoulaločný) se řadí k oblíbeným rostlinným extraktům používaným při léčbě makulární degenerace, tinnitu, demence, u pacientů s poruchami kognitivních funkcí, cerebrovaskulárního a periferního vaskulárního systému, poruch erekce. Je obsažen ve velkém počtu doplňků stravy.

Čti více ...

Hloh je známý především jako rostlina používaná k léčbě kardiovaskulárních chorob, zejména městnavého srdečního selhání, ale tradičně je také indikován k léčbě hypertenze. U nás jsou domácí hned dva druhy hlohu – hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a hloh obecný (Crataegus oxyacantha či Crataegus laevigata), patří do čeledě růžovité (Rosaceae).

Čti více ...


archiv článků Mgr. Tomáše Volného