cíl projektu

Jsme zkušení zdravotní odborníci, farmaceuti, chemici, technologové. Již od roku 1998 pracujeme na aplikovaných vývojových a výzkumných projektech v oblasti farmacie, kosmetiky a potravinářství. Zaměřujeme se komplexně na oblast rostlinných extraktů a přírodních látek s nutričními, kosmetickými a léčivými účinky. Klíčovou součástí naší týmové práce jsou odborné rešerše popisující aktuální odborný stav v řešeném zadání. Odborné rešerše jsou klíčové pro vytvoření správného odborného názoru, pro určení efektivní vývojové a experimentální strategie. Problematika správné implementace experimentálních výsledků z tematické oblasti rostlinných extraktů a přírodních látek je stále v rutinní praxi nedostatečně objektivně publikačně řešena. Našim projektem FYTOINSTITUTE.eu chceme široké odborné veřejnosti nabídnout cenné autorské odborné texty s důrazem na odbornou správnost a objektivnost, chceme vytvořit přehlednou nabídku kvalitních experimentálních informací pro širokou odbornou veřejnost. Odborník, odbornice z praxe mnohdy nemá potřebný čas a klid na rešeršní přípravu a práci. Chceme našim publikačním projektem nabídnout pomocnou ruku. Nemáme ambice vytvářet vyčerpávající databázi a přehledy. Využíváme synergie s řešenými projekty. Naše práce pro projekt FYTOINSTITUTE.eu je financována vybranými sponzory. Projekt FYTOINSTITUTE.eu je volně dostupný a určen široké odborné veřejnosti.