Navazujeme na dřívější obdobné publikační aktivity IINSTITUTE.cz a Mgr. Tomáše Volného. Uvádíme zde starší odborné příspěvky publikované v Časopise českých lékárníků.

Vznik a rozvoj hemoroidů je značnou měrou spojen s poruchami vyprazdňování, životosprávou. Je provázen dysfunkcí kapilárního žilního řečiště v oblasti konečníku a řitního kanálu, krvácením a záněty. Rozsah průvodních komplikací je důvodem k uplatnění venoprotektivní a protizánětlivé účinnosti směsi citrusových flavonoidů. Kvalita klinických zkušeností umožňuje je­jich aplikaci v doplňcích stravy.

Čti více ...

Na základě současných vědomostí lze identifikovat užší skupinu přírodních látek s významnou biologickou až potenciálně terapeutickou účinností, skupinu přírodních léčiv. Nepochybně je možné do této skupiny zařadit kurkumin (diferuloylmethan) izolovaný z oddenku, kořene kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa).

Čti více ...

Aplikovaný výzkum a vývoj repelentně účinných látek a přípravků je v Evropě zaměřený zejména na klíšťata respektive komáry. Je stimulovaný vysokým rizikem přenosu infekčních onemocnění na člověka. Experimentální zájem o repelentně účinné přírodní látky je pravděpodobně vysoký i díky rozvíjející se rezistenci u konvenčních repelentů.

Čti více ...

Doporučení dlouhodobé suplementace vápníku v kombinaci s vitaminem D3, bisfosfonáty, hormonální substituční terapií (HRT) patří k dobře zdokumentovaným a často aplikovaným farmakoterapeutickým postupům modulace postmenopauzální osteoporózy. Současně přibývají publikované klinické zkušenosti s dalšími kombinacemi zejména vápníku, vitaminu D3, s izoflavony, lignany, vitaminem K2.

Čti více ...

Některé skupiny přírodních látek mohou signifikantně příznivě modulovat diabetes mellitus 2. typu nebo jeho komplikace. Podávání omega-3 PUFA je podloženo klinickými důkazy. Důkazy k doporučení silymarinových flavonolignanů jsou také k dispozici. Průkaznost benefitnosti ostatních přírodních složek je komplikovanější (karotenoidy, chrom aj.).

Čti více ...

Některá spojení mohou znít nepravděpodobně, přesto je jim věnována nezvykle velká experimentální a publikační pozornost. Takovým tématem je vliv dlouhodobé suplementace omega-3 a omega-6 vícenenasycenými mastnými kyselinami na vývoj a funkce mozku, na nervovou soustavu, kognitivní funkce a na marketingově aplikované zlepšení IQ dětí.

Čti více ...

V praxi se používají i zdravotní doporučení, která mohou mít spíše povahu osobní nebo zprostředkované zkušenosti. Jedním z nich může být doporučení užívání beta-karotenu jako prevence slunečního spálení. Atraktivní hnědá barva kůže po celém těle po intenzivním slunění je i přes všeobecně známá rizika stále v populaci běžná.

Čti více ...

Užívání sušené plodnice hlívy ústřičné je v populaci velmi rozšířené. Popularita hlívy ne zcela koresponduje s množstvím klinických zkušeností, odborných referencí, ty zde v mnoha souvislostech zcela chybí, v některých jsou dostupné pouze v omezeném rozsahu. Přesto je suplementace hlívy zajímavým a pravděpodobně racionálním tématem.

Čti více ...