Odborné důkazy pro externí použití kostivalu

Kostival se používá při bolesti, zánětu a otoku svalů a kloubů už po celá staletí. Jeho bezpečností a účinností se zabývá celá řada preklinických i klinických studií. K nejznámějším zástupcům rodu kostival se bezpochyby řadí kostival lékařský (Symphytum officinale, čeleď Boraginaceae). Celá rostlina je zdrojem řady významných látek, ale nejvíce z nich se vyskytuje v jejím kořeni. Mezi obsažené látky patří, sacharidy: guma (arabinóza, kys. glukuronová, manóza, ramnóza, xylóza), sliz (glukóza, fruktóza); taniny (pyrokatecholového typu); triterpeny (sitosterol a sigmasterol), steroidní saponiny, isobauerenol, tritepenové saponiny symphytoxid A, cauloside D, leontoside A, leontoside B, leontoside D; další složky: alantoin , kys. kávová, karoten, kys. chlorogenová, cholin, kyselina litospermová, kys. rozmarýnová; alkaloidy: kořeny obsahují 0,2-0,4 % pyrrolizidinových alkaloidů (symphytin, lykopsamin/intermedin, acetyl-lykopsamin/acetyl-intermedin, myoscorpin, lasiokarpin, heliosupin, viridiflorin, echiumin). Obsah pyrrolizidinových alkaloidů se mění podle ročního období, přirozené biologické variace a druhu. Analýza komerčních vzorků na obsah pyrrolizidinových alkaloidů prokázala hodnoty v rozmezí 1380–8320 μg/g kořene, nejvíce byl zastoupen symphytin a symlandin.[i]

Léčebné vlastnosti kostivalu na muskuloskeletální systém jsou založeny na jeho protizánětlivých a analgetických účincích. Jeho molekulární mechanismy účinku přesto ještě nebyly zcela objasněny. Předpokládá se, že hlavními účinnými látkami jsou především alantoin a kys. rozmarýnová. Protizánětlivá aktivita kys. rozmarýnové byla prokázána v různých testovacích systémech. V lidských krevních destičkách kys. rozmarýnová inhibovala tvorbu malondialdehydu, syntézu prostaglandinů a karagenanem a želatinou indukovanou agregaci erytrocytů. V preparátech z potkaního žaludku glykopeptid izolovaný z kostivalu lékařského v závislosti na dávce inhiboval uvolňování prostaglandinů PGE2, PGI2, 12-HETE a kys. arachidonové.[ii] Bylo prokázáno, že kořen kostivalu je důležitým zdrojem fenolických sloučenin s antioxidační aktivitou. V preklinických experimentech vykazuje kostival ve srovnání se známými antioxidanty významnou antioxidační aktivitu.[iii], [iv] Frakcionace vodného extraktu kořenů kostivalu vedla k izolaci protizánětlivého glykopeptidu. Jednalo se o sloučeninu s izoelektrickým bodem při pH 4,8, obsahující 16 aminokyselin, galaktózu, fruktózu, arabinózu a glukózu. Na otok tlapky potkanů vyvolaný karagenanem měl tento izolovaný glykopeptid významný protizánětlivý účinek, který byl závislý na dávce. Vyšetření uvolnění metabolitů kyseliny arachidonové, cyklooxygenázy a lipoxygenázy společně s agregací krevních destiček vyvolanou kys. arachidonovou ukázalo na to, že izolovaný glykopeptid v závislosti na dávce inhibuje uvolňování prostaglandinů a leukotrienů snížením exprese fosfolipázy A2. Když byla jako substrát použita kyselina arachidonová došlo k uvolnění tromboxanu A2, proto tento glykopeptid nepředstavuje COX inhibitor.[v]

V randomizované, dvojitě zaslepené, bicentrické, placebem kontrolované studii se 153 ženami a 67 muži s osteoartritidou kolena (přetrvávající průměrně 6,5 roku), byla porovnávána účinnost masti s extraktem z kostivalu s placebem. Po dobu 3 týdnů si účastníci studie aplikovali 3x denně buď 6 cm dlouhý proužek masti s extraktem kostivalu nebo placeba a provedli mírnou masáž. Mast s extraktem kostivalu se ukázala jako vhodná k léčbě osteoartrózy kolena. Na konci studie se bolest ve skupině s verem snížila v průměru pětkrát více než ve skupině s placebem. Visuální analogové skóre se ve skupině s verem zlepšilo o 54,7 %, ve skupině s placebem pouze o 10,7 %.[vi] V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické studii se 120 pacienty (průměrný věk 36,9 let) s akutní bolestí horní nebo dolní části zad, si účastníci po dobu 5 dní aplikovali 3x denně buď 4 g masti s extraktem z kostivalu nebo placebo. Primárním parametrem pro hodnocení byl aktivní standardizovaný pohyb vyjádřený pomocí vizuální analogové škály při čtyřech návštěvách lékaře. Sekundárními parametry byla klidová bolest zad hodnocená pacienty pomocí visuálního analogového skóre, tlaková algometrie, celkové hodnocení účinnosti pacientem a lékařem, spotřeba analgetik a měření funkční poruchy. V případě primárního parametru byl v léčbě kostivalem a placebem signifikantní rozdíl. V průběhu studie intenzita bolesti při aktivním standardizovaném pohybu klesla ve skupině s extraktem kostivalu v průměru o 92,2 % a ve skupině s placebem o 37,8 %. Výsledky této klinické studie byly jasné a konzistentní ve všech primárních a sekundárních proměnných účinnosti. Extrakt z kořene kostivalu vykazoval pozoruhodně silný a klinicky relevantní účinek při snižování akutní bolesti zad. Byl zaznamenán rychle působící účinek masti.[vii] V jednoduše zaslepené, kontrolované, randomizované, paralelní klinické studii se 164 pacienty s akutním jednostranným výronem kotníku byl porovnáván účinek a snášenlivost masti s extraktem kostivalu s gelem obsahujícím diklofenak. Účastníci studie si aplikovali po dobu 7 dní 4x denně buď 6 cm dlouhou vrstvu masti s extraktem kostivalu nebo gel s 1,16 g diklofenakdiethylaminové soli. Bylo potvrzeno, že účinek extraktu kostivalu není horší než diklofenaku.[viii] Tato studie byla o dva roky spoluautory kriticky přehodnocena na superioritu extraktu kostivalu podle pokynů CPMP (Výbor pro patentované léčivé přípravky). Přehodnocení údajů ukázalo převahu kostivalové masti nad diklofenakovým gelem. Bezpečnost v obou léčených skupinách byla vynikající.[ix] Účinnost a snášenlivost komerčního topického přípravku s extraktem kostivalu při léčbě modřin, podvrtnutí, modřin a bolestivých stavů svalů a kloubů byla potvrzena také při observační studii, do které bylo zapojeno 162 praktických lékařů a celkem bylo vyhodnoceno 492 dotazníků vyplněných pacienty společně s jejich lékařem, po aplikaci 1-3 dávek krému s kostivalem denně v období 2 týdnů.[x]

Dostupné preklinické a klinické studie potvrzují zkušenost lidové medicíny, že krátkodobé lokální použití kostivalového krému může snížit bolest při distorzi kotníku, osteoartróze a bolesti zad. V žádné klinické ani observační studii nebyly hlášeny závažné nežádoucí účinky.[xi]

 

Mgr. Věra Klimešová

Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

[i] Assessment report on Symphytum officinale L.,radix, EMA/HPMC/572844/2009

[ii] Staiger C. Comfrey: a clinical overview. Phytother Res. 26(10),2012:1441-8.

[iii] Trifan A., Opitz S., Josuran R., Grubelnik A., Esslinger N., Peter S., Bräm S., Meier N., Wolfram E., Is comfrey root more than toxic pyrrolizidine alkaloids? Salvianolic acids among antioxidant polyphenols in comfrey (Symphytum officinale L.) roots. Food Chem Toxicol. 112, 2018:178-187.

[iv] Sowa I., Paduch R., Strzemski M., Zielińska S., Rydzik-Strzemska E., Sawicki J., Kocjan R., Polkowski J., Matkowski A., Latalski M., Wójciak-Kosior M., Proliferative and antioxidant activity of Symphytum officinale root extract. Nat Prod Res. 32(5),2018:605-609.

[v] Hiermann A., Writzel M., Antiphlogistic glycopeptide from the roots of Symphytum officinale, Pharm. Pharmacol. Lett 8, 1998:154-157.

[vi] Grube B., Grünwald J., Krug L., Staiger C., Efficacy of a comfrey root (Symphyti offic. radix) extract ointment in the treatment of patients with painful osteoarthritis of the knee: results of a double-blind, randomised, bicenter, placebo-controlled trial. Phytomedicine. 14(1),2007:2-10.

[vii] Giannetti B.M., Staiger C., Bulitta M., Predel H.G., Efficacy and safety of comfrey root extract ointment in the treatment of acute upper or lower back pain: results of a double-blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. Br J Sports Med. 44(9),2010:637-41.

[viii] Predel H.G., Giannetti B., Koll R., Bulitta M., Staiger C., 2005, Efficacy of a comfrey root extract ointment in comparison to a diclofenac gel in the treatment of ankle distortions: results of an observer-blind, randomized, multicenter study. Phytomedicine. 12(10):707-14.

[ix] D'Anchise R., Bulitta M., Giannetti B., Comfrey extract ointment in comparison to diclofenac gel in the treatment of acute unilateral ankle sprains (distortions). Arzneimittelforschung. 57(11),2007:712-6.

[x] Koll R., Klingenburg S., Therapeutische Eigenschaften und Verträglichkeit topischer Beinwellzubereitungen. Ergebnisse einer Beobachtungsstudie an Patienten [Therapeutic characteristance and tolerance of topical comfrey preparations. Results of an observational study of patients]. Fortschr Med Orig. 120(1),2002:1-9.

[xi] Frost R., MacPherson H., O'Meara S., A critical scoping review of external uses of comfrey (Symphytum spp.). Complement Ther Med. 21(6),2013:724-45.

Jdi zpět