Účinnost suplementace L-lysinu u recidivujícího herpes labialis

Infekce herpes simplex viry (HSV) jsou v lidské populaci velmi časté a ovlivňují všechny věkové i sociální skupiny lidí. S orální infekcí je spojován HSV-1. Uvádí se, že je jím infikováno 80% světové populace a zhruba 40 % má opakující se infekce. Herpetické viry jsou neléčitelné a zůstávají dlouho v těle hostitele. Po primární infekci mají viry tendenci ustoupit do lokálních ganglií, kde zůstávají latentní na dobu neurčitou. Za různých podmínek (sluneční záření, oslabená imunita, horečka, stres, akutní onemocnění, aj.) může být latentní genom reaktivován a způsobit produktivní, lytické infekce s typickými klinickými příznaky jako je tvorba drobných puchýřků na rtu, v okolí úst nebo nosu, provázená svěděním a bolestí, která po 2–3 dnech ustupuje. Úplné vyhojení obvykle nastává do 7 dní.[i]

Lysin je esenciální aminokyselina, jejím přirozeným zdrojem je maso, mléčné výrobky, vejce, luštěniny, droždí a zelenina. Na základě studií na tkáňových kulturách se začalo předpokládat, že rovnováha lysin-arginin může ovlivnit expresi HSV. Reprodukce HSV je inhibována vysokými intracelulárními koncentracemi lysinu a nízkými hladinami argininu. Proteiny syntetizované herpesviry obsahují více argininu a méně lysinu než bílkoviny hostitele. Arginin je nezbytný pro replikaci viru. Lysin je v mnoha ohledech antagonistou argininu. V lidském těle soupeří o přenašeče ve střevě při vstřebávání, v renálních tubulech při reabsorpci a také o transportéry pro vstup do buňky. Lysin navíc indukuje enzym arginázu, která degraduje arginin. V tkáňových kulturách lysin blokuje působení argininu jako růstového faktoru.[ii], [iii]

Někteří pacienti uvádějí, že konzumace potravin bohatých na arginin, jako je čokoláda, ořechy a semena, u nich způsobuje propuknutí herpes labialis, ale význam argininu ve stravě jako příčinného faktoru doposud nebyl vědecky prozkoumán. Vzhledem k mnoha zdravotním přínosům ořechů a semen se proto zdá nemoudré omezovat tyto potraviny při absenci klinických důkazů, že mají nepříznivé účinky u konkrétní osoby.[iv] Přesná role lysinu v prevenci a léčbě herpes labialis není známa. Klinické důkazy účinnosti L-lysinu v prevenci herpes labialis jsou slabé. Deset dostupných klinických studií ze 70. a 80. let 20. století má nízkou výpovědní hodnotu, která spočívá především v tom, že se jednalo o malé studie bez zmínky o statistické síle. Některé studie nebyly dvojitě zaslepené nebo placebem kontrolované, některé trvaly krátce. Někteří autoři neuvádí statistické analýzy nebo informace o designu studie. Podávaná dávka L-lysinu ve studiích se pohybovala od 250 do 4000 mg/den. U zkoumaných subjektů nebyl sledován příjem L-lysinu potravou.[v] Na začátku 80. let byl v USA proveden epidemiologický průzkum pacientů s herpetickou infekcí, kteří užívali doplněk lysinu po dobu šesti měsíců. Jeho autorům se podařilo získat odpovědi od 1543 subjektů. Průměrná užívaná dávka L-lysinu byla 936 mg/den. 84 % dotázaných uvedlo, suplementace L-lysinu snížila frekvenci herpetické infekce a 88 % dotázaných považovalo L-lysin za účinnou formu léčby.[vi]

Suplementace L-lysinu se dle dostupných studií zdá být neúčinná pro profylaxi nebo léčbu lézí herpes simplex v dávkách nižších než 1 g/den bez diety s nízkým obsahem argininu a zároveň naznačují, že dávky přesahující 3 g/den mohou snížit míru recidivy a zlepšit symptomy.[vii] Studie absorpce u lidí prokázaly, že doplňky stravy s L-lysinem mají rychlost absorpce podobnou té při trávení bílkovin, což naznačuje, že suplementace je účinným prostředkem k nápravě nedostatku lysinu v potravě.[viii]

Pro čistý lysin podávaný v obohacených potravinách nebo doplňcích stravy byla pro zdravé dospělé osoby stanovena dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL, no observed adverse effect levels) 6 g/den.[ix] Informace o bezpečnosti lysinu jsou omezené. V jednom případě se u 44leté ženy rozvinul Fanconiho syndrom, projevující se jako tubulointersticiální nefritida, poté, co užívala 3 g L-lysinu denně po dobu pěti let. Bolesti břicha a průjem se objevily u pacientů, kteří dostávali 10 g/den po dobu pěti dnů. Jiné zprávy buď neposkytují informace o bezpečnosti, nebo uvádějí, že nebyly pozorovány žádné nepříznivé účinky Suplementace lysinu je kontraindikována u pacientů s onemocněním ledvin nebo jater, protože nemusí být schopni eliminovat velké množství dusíku produkovaného při rozpadu suplementované aminokyseliny. Žádné údaje nepodporují použití lysinu u dětí nebo u těhotných nebo kojících žen. Studie ukazují, že současné užívání lysinu a vápníku může zvýšit absorpci a snížit eliminaci vápníku. Bylo hlášeno, že velké dávky lysinu zvyšují toxicitu aminoglykosidů neznámým mechanismem.[x]

Údaje v odborné literatuře naznačují, že účinnost lysinu na herpes labialis může spočívat spíše v prevenci než v léčbě. Provedené klinické studie nepodporují použití lysinu ke snížení závažnosti symptomů nebo ke zkrácení probíhající infekce.

Mgr. Věra Klimešová

Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

[i] Sadowski L.A., Upadhyay R., Greeley Z.W., Margulies B.J., Current Drugs to Treat Infections with Herpes Simplex Viruses-1 and -2. Viruses. 13(7),2021:1228.

[ii] Hassan S.T.S, Šudomová M., Masarčíková R., Infekce viru herpes simplex: přehled problematiky, farmakologická

terapie a dietní opatření. Čes. slov. Farm. 66,2017:95–102.

[iii] Mailoo V.J., Rampes S., Lysine for Herpes Simplex Prophylaxis: A Review of the Evidence. Integr Med (Encinitas). 16(3),2017:42-46.

[iv] Gaby A.R., Natural remedies for Herpes simplex. Altern Med Rev. 11(2,2006):93-101.

[v] Tomblin F.A. Jr, Lucas K.H., Lysine for management of herpes labialis. Am J Health Syst Pharm. 58(4),2001:298-304.

[vi] Walsh D.E., Griffith R.S., Behforooz A., Subjective response to lysine in the therapy of herpes simplex. J Antimicrob Chemother. 12(5),1983:489-96.

[vii] Mailoo V.J., Rampes S., Lysine for Herpes Simplex Prophylaxis: A Review of the Evidence. Integr Med (Encinitas). 16(3),2017:42-46.

[viii] Flodin N.W., Lysine supplementation of cereal foods: a retrospective. J Am Coll Nutr. 12(5),1993:486-500.

[ix] Hayamizu K., Oshima I., Nakano M., Comprehensive Safety Assessment of l-Lysine Supplementation from Clinical Studies: A Systematic Review. J Nutr. 150(Suppl 1),2020:2561S-2569S.

[x] Tomblin F.A. Jr., Lucas K.H., Lysine for management of herpes labialis. Am J Health Syst Pharm. 58(4),2001:298-304.

Jdi zpět