Vliv L-argininu na svalový výkon

L-arginin je semiesenciální aminokyselina, která má v lidském těle celou řadu různých funkcí. Například je intermediátem ornitinového cyklu, je využívána při tvorbě oxidu dusnatého (NO), kreatinu, L-glutamátu, Lprolinu, v případě potřeby může být přeměněna na glukózu a glykogen. Ve vysokých dávkách také stimuluje uvolňování růstového hormonu a prolaktinu. V mozku NO působí jako neurotransmiter, stimuluje imunitní systém, v kardiovaskulárním systému působí jako vazodilatační a endogenní antiaterogenní molekula. L-arginin se nachází v rostlinných a živočišných bílkovinách, jako jsou mléčné výrobky, maso, drůbež, ryby a ořechy.1 Při běžné „západní stravě“ je jeho denní příjem přibližně 5 g.2
Doplňky stravy obsahující L-arginin jsou v současnosti používány jako ergogenní prostředky pro zlepšení svalového výkonu, zesílení svalů a pro jejich lepší zotavení, a to při aerobních aktivitách i při silovém tréninku (při posilování). Toto využití vychází z teoretického předpokladu, že suplementace L-argininem (prekurzorem NO), způsobí v aktivním svalu během cvičení zvýšení produkce NO, jeho vlivem vazodilataci, která zvýší dodávky kyslíku a živin a rychlejší odstranění „nevhodných“ metabolitů jako je laktát a amoniak.3 Tato hypotéza byla ověřována v mnoha studiích. Jejich výsledky však nejsou jednoznačné. Zatímco některé poukazují na výhody během cvičení jiné studie neprokázaly žádný pozitivní účinek během užívání L-argininu. Důležitým faktorem, ovlivňujícím ergogenní účinek potravinových doplňků s NO donory, se ukázala trénovanost jedinců, kteří se účastnili studií. Zatímco u netrénovaných nebo pouze mírně trénovaných zdravých jedinců došlo ke zlepšení tolerance aerobního i anaerobního cvičení, u vysoce trénovaných jedinců nebyl prokázán žádný pozitivní efekt na výkon. Tato tvrzení, ale bohužel vychází pouze ze studií s mladými muži.4 Skupina vědců v USA, která se zabývala výsledky klinických studií se zdravými jedinci ve věku 19 až 50 let získanými ze 17 databází, aby zjistila, zda L-arginin v kombinaci s kofeinem nebo kreatinem zvyšuje atletický výkon a napomáhá zotavení z vyčerpání u vojenského personálu, došla k závěru, že dostupné informace nepotvrzují vhodnost použití L-argininu pro tento účel.5 Jiná je ovšem situace u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, u kterých podávání L-argininu (zvýšením vazodilatace a snížením adheze monocytů) podporuje endoteliální funkci. Důvodem pro intoleranci fyzické námahy u pacientů se stabilní anginou pectoris je neschopnost uspokojit zvýšenou spotřebu kyslíku v srdečním svalu z důvodu narušení koronárního krevního průtoku. U těchto pacientů mohou vazodilatační vlastnosti L-argininu usnadnit zvýšení dodávky kyslíku, což pomůže uspokojit zvýšené nároky způsobené fyzickou aktivitou. 6 Dvě randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie, během kterých dostávali pacienti se stabilní anginou pectoris 6 g L-argininu denně po dobu 3 dnů, prokázaly zvýšení výkonnostní kapacity/tolerance k námaze.7, 8 Druhým teoretickým předpokladem pro využití L-argininu ke zlepšení svalového výkonu je jeho schopnost zvyšovat sekreci růstového hormonu. Výsledky studií, ale poukazují na to, že je v tomto případě lepší L-arginin doplňovat během odpočinku než před tréninkem.9,10,11
Při orální dávce do ∼20 g/d je L-arginin bezpečný a má dobrou snášenlivost.12 Opatrnost při podávání L-argininu je nutná pouze u pacientů s renální nebo jaterní nedostatečností. U dvou pacientů s těžkým jaterním onemocněním a mírnou renální nedostatečností byla bezprostředně po infuzi argininu pozorována výrazná hyperkalémie spojená s fatální srdeční arytmii. Oba pacienti byli předtím krátce léčeni spironolaktonem. Arginin způsobil přesun kalia z buněk do extracelulárního kompartmentu, hyperkalémie pak byla důsledkem neschopnosti metabolizovat podaný arginin a vyloučit přebytečné extracelulární kalium.13

Mgr. Věra Klimešová
odborník spol. Fytopharma

reference

 1. Human Metabolome database (HMDB), URL: http://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB0000517

 2. Böger R.H. The pharmacodynamics of L-arginine. Altern Ther Health Med. 20(3), 2014:48-54.

 3. Álvares T.S., Meirelles C.M., Bhambhani Y.N., Paschoalin V.M., Gomes P.S. L-Arginine as a potential ergogenic aid in healthy subjects. Sports Med. 41(3), 2011:233-48.

 4. Bescós R., Sureda A., Tur J.A., Pons A. The effect of nitric-oxide-related supplements on human performance. Sports Med. 42(2), 2012:99-117.

 5. Brooks J.R., Oketch-Rabah H., Low Dog T., Gorecki D.K., Barrett M.L., Cantilena L., Chung M., Costello R.B., Dwyer J., Hardy M.L., Jordan S.A., Maughan R.J., Marles R.J., Osterberg R.E., Rodda B.E., Wolfe R.R., Zuniga J.M., Valerio L.G. Jr., Jones D., Deuster P., Giancaspro G.I., Sarma N.D. Safety and performance benefits of arginine supplements for military personnel: a systematic review. Nutr Rev. 74(11), 2016:708-721.

 6. Paddon-Jones D., Børsheim E., Wolfe R.R. Potential ergogenic effects of arginine and creatine supplementation. J Nutr. 134(10 Suppl), 2004:2888S-2895S.

 7. Bednarz B., Wolk R., Chamiec T., Herbaczynska-Cedro K., Winek D., Ceremuzynski L. Effects of oral L-arginine supplementation on exercise-induced QT dispersion and exercise tolerance in stable angina pectoris. nt J Cardiol. 75(2-3), 2000:205-10.

 8. Ceremuzyński L., Chamiec T., Herbaczyńska-Cedro K. Effect of supplemental oral L-arginine on exercise capacity in patients with stable angina pectoris. Am J Cardiol. 80(3), 1997:331-3.

 9. Forbes S.C., Harber V., Bell G.J. Oral L-arginine before resistance exercise blunts growth hormone in strength trained males. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 24(2), 2014:236-44.

 10. Kanaley J.A. Growth hormone, arginine and exercise. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 11(1), 2008:50-4.

 11. Besset A., Bonardet A., Rondouin G., Descomps B., Passouant P. Increase in sleep related GH and Prl secretion after chronic arginine aspartate administration in man. Acta Endocrinol (Copenh). 99(1), 1982:18-23.

 12. McNeal C.J., Meininger C.J., Reddy D., Wilborn C.D., Wu G. Safety and Effectiveness of Arginine in Adults. J Nutr. 146(12), 2016:2587S-2593S.

 13. Bushinsky D.A., Gennari F.J. Life-threatening hyperkalemia induced by arginine. Ann Intern Med. 89(5 Pt 1), 1978:632-4.

Jdi zpět