Slibné účinky „nesmrtelky“

Helichrysum italicum neboli smil italský je stálezelený polokeř z čeledi hvězdicovitých (Asteraceae). Tato rostlina má hned několik lidových názvů, které vystihují její vlastnosti a poukazují na možnosti využití. Pro svoji vůni, chuť a využití v kuchyni jako koření získala pojmenování kari bylinka či maggi (angl. curry plant), a protože si i po usušení zachovává nepoškozený vzhled a barvu, říká se jí nesmrtelka či italská slaměnka (angl. immortelle, strawflower). Smil je v evropských zemích (zejména v Itálii, Španělsku, Portugalsku, Bosně) tradičním léčivým prostředkem. Jeho listy a květy jsou používány při léčbě alergií, zánětů, infekcí, nachlazení, kašle, nespavosti, hojení ran, kožních, jaterních a žlučníkových obtíží. Přestože většina tradičních aplikací nebyla ještě vědecky prokázána a výsledky provedených preklinických experimentů teprve čekají na potvrzení klinickými studiemi, jedná se bezpochyby o rostlinu se slibnými farmakologickými účinky.1

V jedné in vitro studii autoři smil nejprve perkolovali methanolem a následně provedli odpaření a získaný zbytek znovu rozpustili ve vodě a frakcionovali rozpouštědly s rostoucí polaritou. V hexanové frakci identifikovali lipidy, sitosteroly a další podobné sloučeniny. Hlavními sloučeninami v dichlormethanové frakci byly 4'-hydroxy-3'-(3-methyl-2-butenyl) acetofenon, triterpen kys. ursolová, gnaphaliin a další flavonoidy. Ethylacetátová a butanolová frakce obsahovaly hlavně flavonoidy s vysokou polaritou a deriváty acetofenonu. Účinek jednotlivých frakcí autoři testovali na různých modelech lokálního akutního zánětu u myší. Všechny vzorky např. inhibovaly 12-0-tetradekanoylforbol-13-acetátem (TPA) vyvolaný otok ucha, zatímco na ethyl-fenylpropiolátem vyvolaný otok ucha byly účinné pouze ethylacetátová a butanolová frakce. Při testování chronického zánětu vyvolaného TPA byla nejúčinnější dichlormethanové frakce. Všechny extrakty inhibovaly otok tlapky způsobený serotoninem a fosfolipázou A2. V tomto typu testu bývají účinné látky, které blokují účinek enzymu proti membránovým fosfolipidům a H1-antihistaminika a antiserotoninové léky, protože otok způsobuje degranulace žírných buněk a uvolnění histaminu/serotoninu. Porovnáním všech použitých modelových situací autoři došli k závěru, že protizánětlivý účinek smilu je způsobem různými sloučeninami, přičemž ty, které jsou polární a lze je nalézt v butanolové frakci mohou mít mechanismus účinku podobný kortikoidům. Na protizánětlivém účinku smilu se podílí i jeho antioxidační schopnost. Protože, jak je velmi dobře známo, volné radikály se podílejí na aktivaci NF-κB a p38 mitogenem aktivované proteinové kinázy, které indukují transkripci prozánětlivých enzymů (cyklooxygenáza 2, NO syntáza) a zánětlivých cytokinů (IL-1β, IL-2, TNFα).2 Jiní autoři se zaměřili na flavonoidy z vrcholu květů smilu. Přičemž identifikovali 4,2',4',6'-tetrahydroxychalcon-2'-glukosid, kaempferol-3-glukosid a naringenin-glykosid a prokázali jejich schopnost vychytávat volné radikály, která se ovšem za různých podmínek lišila.3 Stejně tak byla prokázána různými metodami antioxidační aktivita extraktu smilu, který byl získán superkritickou CO2 extrakcí.4 Na protizánětlivém účinku smilu se synergicky s flavonoidy podílí také triterpenické izomery kyseliny oleanolové a ursolové. V preklinickém experimentu byla izolována nepolární frakce methanolového extraktu smilu a byly vyšetřovány její antihistaminové a antieikosanoidní vlastnosti. Tato triterpenická frakce signifikantně inhibovala sloučeninou 48/80 vyvolanou degranulaci a uvolnění histaminu z potkaních peritoneálních žírných buněk, a to ve stejném rozsahu jako čistá kyselina oleanolová a kromoglykát sodný. Dále leukocyty preinkubované s terpenickou frakcí sekretovaly ze svých granulí méně enzymu myeloperoxidázy. Autoři tyto účinky odůvodňují stabilizujícím účinkem na membrány a odvozují z nich potenciální antialergické účinky smilu. Triterpenická frakce rovněž vykazovala silný inhibiční účinek na cyklooxygenázu a lipoxygenázu.5

Zajímavou látkou izolovanou z acetonového extraktu smilu je prenylovaný heterodimer floroglucinol α-pyron arzanol, který má protizánětlivé, antivirové (anti-HIV) a antioxidační účinky. Arzanol inhibuje aktivaci NF-κB, HIV replikaci v T buňkách, uvolnění prozánětlivých mediátorů jako je IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα a biosyntézu PGE2 (inhibicí enzymu mPGES-1). Např. při dávce 3,6 mg/kg i.p. arzanol silně potlačoval zánětlivou odpověď při karagenanem vyvolaném zánětu pohrudnice u potkanů. Rozmanitost mechanismů účinku arzanolu může být užitečná při léčbě onemocnění zahrnujících tyto zánětlivé mediátory, jako jsou autoimunitní onemocnění a rakovina.6, 7

Diskovým difúzním testem byla prokázána i antimikrobiální a antifungální aktivita různých extraktů smilu. Přičemž nejúčinnější byl diethyletherový extrakt. Nejlepší výsledky byly získány proti Bacillus subtilis a Staphylococcus aureus. Bioautografie ukázala, že antimikrobiální aktivita byla pravděpodobně způsobena flavonoidy a terpeny.8 Další in vitro experiment prokázal, že diethyletherový extrakt nejen interferuje s růstem Staphylococcus aureus, ale i s produkcí enterotoxinů.9 Antimikrobiální a antifungální účinek na různé kmeny bakterií a hub byl agarovou difuzní metodou prokázán také u esenciálního oleje smilu. V tomto oleji byly identifikovány seskviterpeny α-cedren, α-kurkumen, geranyl acetát, limonen, nerol, neryl acetát, α-pinen.10

Při žádné z testovaných koncentrací (0,25-40 μM) při MTT testu a měření uvolňování laktátdehydrogenázy v kulturách Vero buněk nebyl arzanol toxický. Na genotoxicitu a cytotoxicitu byl testován i diethyletherový extrakt na Vero buňkách a pomocí Bacillus subtilis Rec testu. Cytotoxicitu vykazoval pouze při koncentraci 800 μg/ml, genotoxicitu vůbec.11

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Antunes Viegas D., Palmeira-de-Oliveira A., Salgueiro L., Martinez-de-Oliveira J., Palmeira-de-Oliveira R.,
  Helichrysum italicum: from traditional use to scientific data. J Ethnopharmacol. 151(1), 2014:54-65.

 2. Sala A., Recio M., Giner R.M., Máñez S., Tournier H., Schinella G., Ríos J.L. Anti-inflammatory and antioxidant
  properties of Helichrysum italicum. J Pharm Pharmacol. 54(3), 2002:365-71.

 3. Facino R., Carini M., Franzoi L., Pirola O., Bosisio E. Phytochemical characterization and radical scavenger
  activity of flavonoids from Helichrysum italicum G. Don (Compositae). Pharmacol Res. 22(6), 1990:709-21.

 4. Poli F., Muzzoli M., Sacchetti G., Tassinato G., Lazzarin R., Bruni A., Antioxidant Activity of Supercritical CO2
  Extracts of Helichrysum italicum. Pharmaceutical Biology 41(5), 2003:379-383

 5. Santos Rosa C., García Gimenez M.D., Saenz Rodriguez M.T., De la Puerta Vazquez R. Antihistaminic and
  antieicosanoid effects of oleanolic and ursolic acid fraction from Helichrysum picardii. Pharmazie. 62(6),
  2007:459-62.

 6. Kothavade P.S., Nagmoti D.M., Bulani V.D., Juvekar A.R. Arzanol, a potent mPGES-1 inhibitor: novel antiinflammatory
  agent. ScientificWorldJournal. 2013:986429.

 7. Bauer J., Koeberle A., Dehm F., Pollastro F., Appendino G., Northoff H., Rossi A.,Sautebin L., Werz O. Arzanol,
  a prenylated heterodimeric phloroglucinyl pyrone, inhibits eicosanoid biosynthesis and exhibits antiinflammatory
  efficacy in vivo. Biochem Pharmacol. 81(2), 2011:259-68.

 8. Nostro A., Germanò M.P., D'Angelo V., Marino A., Cannatelli M.A. Extraction methods and bioautography for
  evaluation of medicinal plant antimicrobial activity. Lett Appl Microbiol. 30(5), 2000:379-84.

 9. Nostro A., Cannatelli M.A., Musolino A.D., Procopio F., Alonzo V. Helichrysum italicum extract interferes with
  the production of enterotoxins by Staphylococcus aureus. Lett Appl Microbiol. 35(3),2002:181-4.

 10. Djihane B., Wafa N., Elkhamssa S., Pedro H.J., Maria A.E., Mohamed Mihoub
  Z. Chemical constituents of Helichrysum italicum (Roth) G. Don essential oil and their antimicrobial activity
  against Gram-positive and Gram-negative bacteria, filamentous fungi and Candida albicans. Saudi Pharm J. 25(5),
  2017:780-787.

 11. Antunes Viegas D., Palmeira-de-Oliveira A., Salgueiro L., Martinez-de-Oliveira J., Palmeira-de-Oliveira R.
  Helichrysum italicum: from traditional use to scientific data. J Ethnopharmacol. 151(1), 2014:54-65.

Jdi zpět