Šalvěj a objektivní riziko v těhotenství

Šalvěje představují celosvětově rozšířený druhově bohatý rod aromatických rostlin z čeledi Lamiaceae, z nichž mnohé jsou používány v léčivých přípravcích, v lidové medicíně, jako koření na maso a do nádivek, k ochucení sýrů, v nápojích, v kosmetice, pro svoji schopnost léčit záněty v ústní dutině a potlačení nepříjemného zápachu se výtažky ze šalvěje přidávají do ústních vod a zubních past. Tento článek se zabývá především šalvějí lékařskou (Salvia officinalis), která získala svůj název z latinského slova „salvare“, což znamená vyléčit nebo spasit. Lékopisná droga Salviae officinalis folium obsahuje fenolické kyseliny (kyselinu kávovou, chlorogenovou, ellagovou, ferulovou, rozmarýnovou, gallovou), flavonoidy (salvigenin, 5-methoxysalvigenin, genkwanin, hispidulin, apigenin, luteolin), diterpeny abietanového typu (kyselinu karsonovou, karsonol = pikrosalvin, salvin, rosmanol), triterpeny (kyselinu oleanolovou a ursolovou a jejich deriváty), steroly (β-sitosterol) a třísloviny. Dále obsahuje 1-2,8 % silice, která se skládá především z α- a β- thujonu (13,1 – 48,5 %), kafru, borneolu, 1,8-cineolu (eukalyptolu) a β-pinenu.1
Dle monografie EMA z roku 2015 nebyla stanovena bezpečnost šalvěje během těhotenství a kojení, proto je třeba se jejího používání v tomto období vyvarovat. V roce 2016 byla zveřejněna preklinická studie s 30 potkaními samicemi, kterým byla buď podávána šalvěj ve fyziologickém roztoku nebo samotný fyziologický roztok od 5. do 20. dne gestace, následné histologické vyšetření jejich plodů prokázalo, že podávání šalvěje způsobilo mnoho vážných poruch na fetálních jaterních a renálních tkáních.2 Hlavním důvodem pro doporučení vyhnout se konzumaci šalvěje v těhotenství je obsažený kafr, thujon a terpenové ketony, které mohou mít toxické účinky na plod a novorozence.3 Účinky kafru byly testovány během studie se 130 březími potkaními samicemi. Podání kafru způsobovalo potraty, jejich počet vzrůstal se stoupající dávkou kafru – při dávce 5 mg/kg to bylo 73,3 %, při 10 mg/kg to bylo 80 % a při dávce 20 mg/kg 93,3 %. Zároveň byly zkoumány chromozomální aberace. Kafr sice zvyšoval četnost jednotlivých i celkových chromozomálních aberací v porovnání s kontrolou při třech různých dávkách a různých intervalech, ale tento vzestup nebyl významný. Ani údaje z mikronukleární analýzy neukázaly rozdíly. Autoři této studie tedy došli k závěru, že potraty nebyly způsobeny mutagenitou kafru, ale spíše hormonální poruchou.4
Studie německých autorů poskytla podklady pro posouzení množství thujonu a kafru, kterému je uživatel vystaven při konzumaci různých potravin a léčiv. Na obsah thujonu a kafru v čaji má vliv doba louhování – prvních 5 minut vzrůstá množství lineárně pak dochází k nasycení. Průměrné množství thujonu bylo 4,4 mg/l v čajích označených jako potravina a 11,3 mg/l v čajích léčivých, kafr dosahoval koncentrací 16,7 mg/l a 25,4 mg/l. Čerstvé listy šalvěje obsahovaly 223-1901 mg/kg thujonu a 821-2610 mg/kg kafru. Sušené šalvějové listy prodávané jako koření obsahovaly 944-1353 mg/kg thujonu a 1651-4322 mg/kg kafru. Bonbóny obsahovaly 3,3-8 mg/kg thujonu a 87-312 mg/kg kafru. Alkoholové extrakty a tinktury obsahují více thujonu a kafru než vodné extrakty (135-492 mg/l thujonu a 203-883 mg/l kafru). Zubní pasty a gely obsahovaly 35-335 mg/kg thujonu.5
Kvůli své příznivé lipofilitě a nízké molekulové hmotnosti složky silic pravděpodobně snadno prochází placentou. Přes placentární bariéru prochází kromě kafru i další terpenické složky šalvějové silice jako např. 1,8 cineol, zkonzumovat v potravinách se šalvěji jeho toxické množství je však nereálné. U březích potkanů dávka 101 mg/kg po dobu 10 dní neměla nežádoucí účinky, fetální jaterní enzymy byly ovlivněny při dávce 500 mg/kg po 4 dny, 682 mg/kg bylo toxických pro matku i plod.6 Při hodnocení fytotoxického potenciálu esenciálního oleje S. lavandulifolia, obsahujícího 50 % sabinyl acetátu, bylo březím myším podáváno 15, 45, 135 mg/kg frakce s touto složkou od 6. do 15. dne březosti. Podávaná frakce esenciálního oleje měla v závislosti na dávce abortivní účinek, ale nebyla fetotoxická.7
Dalším z důvodů pro doporučení vyvarovat se vnitřního použití šalvěje v těhotenství bývá uváděna její estrogenní aktivita. In vitro experiment (indukcí aktivity β-galaktosidázy v kvasinkových buňkách) ukázal na možnou estrogenní aktivitu esenciálního oleje (0,01mg/ml) a monoterpenoidu geraniolu. 1,8-cineol, α- a β-pinen a thujon při této analýze estrogenní aktivitu nevykazovaly.8 Klinická studie potvrdila schopnost šalvěje snížit frekvenci a intenzitu návalů horka v souvislosti s menopauzou, při zkoumání mechanismu tohoto účinku bylo zjištěno, že tinktura nevykazovala estrogenní účinek, zatímco vodný ethanolický subextrakt vykazoval estrogenicitu v ERLUX testu s hodnotou EC50 64 μg/ml. Jako účinná látka s estrogenním účinkem byl identifikován luteolin-7-glukuronid.9 V jiném experimentu byl prokázán estrogenní vliv vodného extraktu na reprodukční systém dospělých myších samic.10 Šalvěj obsahuje mírně estrogenní flavonoidy jako např. apigenin, které jsou agonisty lidských estrogenních receptorů, ovšem bylo prokázáno, že pro tento účinek jsou nutné koncentrace v řádu μM, kdežto u syntetických estrogenů (hexestrol) stačí koncentrace v řádu nM.11
Z výše uvedeného lze vyvodit, že vnitřní užívání šalvěje v období těhotenství obzvláště v podobě esenciálního oleje nebo alkoholového extraktu je rizikové pro vyvíjející se plod. Ale při dodržení doporučeného způsobu užívání zubních past, ústních vod, ústních sprejů, kloktadel a pastilek s nízkou a v rámci hodnocení bezpečnosti systémově kontrolovanou (kosmetika, zdravotnické prostředky) koncentrací šalvěje není plod ohrožen.

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Navrátilová Z., Patočka J., Šalvěj lékařská (Salvia officinalis L.) a šalvěj červenokořenná (Salvia miltiorrhiza bunge): neuroprotektivním a prokognitivní účinky. Psychiatrie 3(22), 2018:83-89.
 2. El-Ghareeb A.W., El-Din E.Y.S., Omar A.R., Atallah S.E., Evaluate the effect of oral administration of Salvia officinalis extract on albino rats fetuses during gestation period. IJALS 9(3), 2016:307-315.
 3. Mills S., Bone K. Elsevier; St Louis, Missouri: 2005. The Essential Guide to Herbal Safety:558–559.
 4. Alakilli S.Y.M., Evaluation of camphor mutagenicity in somatic cells of pregnant rats. Asian J. Biotechnol. 1(3), 2009:111-117.
 5. Walch S.G., Kuballa T., Stühlinger W., Lachenmeier D.W., Determination of the biologically active flavour substances thujone and camphor in foods and medicines containing sage (Salvia officinalis L.). Chem Cent J. 5 (44), 2011.
 6. Tisserand R., Young R., Essential oil saety, a guide for health care professionals, Elsevier 2014:23-38.
 7. Pages N., Fournier G., Velut V., Imbert C., Potential teratogenicity in mice of the essential oil of Salvia lavandulifolia Vahl. Study of a fraction rich sabinyl acetate. Phyt.Res. 6(2), 1994
 8. Perry N.S., Houghton P.J., Sampson J., Theobald A.E., Hart S., Lis-Balchin M., Hoult J.R., Evans P., Jenner P., Milligan S., Perry E.K. In-vitro activity of S. lavandulaefolia (Spanish sage) relevant to treatment of Alzheimer's disease. J Pharm Pharmacol. 53(10), 2001:1347-56.
 9. Rahte S., Evans R., Eugster P.J., Marcourt L., Wolfender J.L., Kortenkamp A., Tasdemir D. Salvia officinalis for hot flushes: towards determination of mechanism of activity and active principles. Planta Med. 79(9), 2013:753-60.
 10. Adaay M.H., Al-Dujaily S.S., Khazzal F.K., Effect of aqueous extract of Medicago sativa and Salvia officinalis mixture on hormonal, ovarian and uterine parameters in mature female mice. J.Mater.Environ.Sci. 4(4), 2013:424-433.
 11. Miksicek R.J., Commonly occuring plant flavonoids have estrogenic aktivity. Mol Pharmacol. 44(1), 1993:37-43.

Jdi zpět