Olej z hroznových jader v kosmetice

Olej z hroznových jader se získává nejčastěji extrakcí pomocí mechanických metod nebo superkritickou extrakcí s pomocí CO2 z hroznových jadérek hroznů Vitis vinifera z čeledi Vitaceae. která jsou vedlejším produktem procesu výroby vína. Nejnižší výtěžnost sice obvykle poskytuje lisování za studena, ale tento způsob může zachovat více bioaktivních složek. Hroznová semínka obsahují přibližně 40 % vlákniny, 16 % oleje, 11 % bílkovin a 7 % fenolických sloučenin jako jsou flavonoidy, karotenoidy, fenolové kyseliny, taniny a stilbeny. Hlavními identifikovanými polyfenoly jsou katechiny, epikatechiny, trans-resveratrol a prokyanidin B1. Z mastných kyselin obsahuje hlavně kyselinu linolovou, obsahuje velké množství polynenasycených mastných kyselin, kys. olejové a mononenasycených mastných kyselin. Složení mastných kyselin se liší u různých odrůd. Každý typ oleje má typický obsah tokoferolu. Další lipofilní složkou jsou fytosteroly, které mohou bránit uvolňování prozánětlivých mediátorů stimulovanými makrofágy během oxidačního stresu a syntézy eikosanoidů.

V kosmetických přípravcích se olej z hroznových jader používá především pro jeho zvláčňující vlastnosti, ale jeho potenciál je zřejmě ještě větší. Jadérka hroznů mají výraznou antioxidační aktivitu. Výsledkem testu měření kapacity absorpce kyslíkových radikálů byla hodnota 42,18 mmol ekvivalentu Trolox/g. Antioxidační aktivitu potvrdily také metody β-karoten linoleátu, peroxidace kyseliny linolové, DPPH a fosfomolybdenového komplexu.[i],[ii] Bylo prokázáno, že extrakt z hroznových jader má větší schopnost vychytávat volné radikály než vitamíny C a E.[iii] Velký potenciál pro vychytávání volných radikálů mají obsažené proanthokyanidiny. Antioxidační vlastnost proanthokyanidinu je způsobena dostupností fenolických vodíků jako zhášečů singletového kyslíku a lapačů radikálů darujících vodík. Může pak působit jako regulátor zánětlivé reakce (související s oxidačním stresem), a tedy regulovat oxidační stres.[iv] Na vzniku různých kožných onemocnění se podílí oxidační stres vyvolaný ultrafialovým zářením. Fotoprotektivní účinek proanthokyanidinů z hroznových jader byl prokázán v in vitro experimentu s lidskými epidermálními keratinocyty.[v] Ochranné účinky před poškozením způsobeným expozici UVB díky topické aplikaci resveratrolu byly prokázány v experimentu s modelem bezsrstých myší.[vi]

Hlavními charakteristikami stárnutí kůže jsou rozpad a dezorganizace proteinů extracelulární matrix, jako je kolagen, fibronektin a elastin, v důsledku zvýšené aktivace proteolytických enzymů, jako jsou kolagenázy a elastázy. V preklinickém experimentu vykazoval surový extrakt z hroznových výlisků inhibiční aktivitu proti oběma enzymům s hodnotami IC50 20,3 μg/ml a 14,7 μg/ml pro aktivitu kolagenázy a elastázy. Tyto výsledky naznačují možnost využití oleje z hroznových jader k prevenci vnějšího stárnutí pokožky.[vii]

Olej z hroznových jader má antimikrobiální účinek, který je spojený s přítomností fenolických sloučenin působících na mikrobiální buněčnou membránu. Hromadí se v lipidové dvojvrstvě, způsobují narušení struktury a funkce membrány a pronikají do bakteriální buňky, vyvíjejí inhibiční aktivitu v buněčné cytoplazmě, což vede k lýze a uvolňování intracelulárního ATP. Mohou také způsobit ztrátu buněčných složek zvýšením permeability cytoplazmatické membrány.[viii] Extrakt z hroznových jader se účinně používá proti grampozitivním bakteriím (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Bacillus coagulans a Bacillus subtilis), ale je účinnější proti gramnegativním bakteriím, jako je Pseudomonas aeruginosa nebo Escherichia coli.[ix]

Proanthokyanidiny, obsažené v oleji z hroznových jader, specificky indukují expresi VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) který je nejúčinnějším růstovým faktorem zapojeným do procesu hojení ran v buňkách lidských keratinocytů odpovědných za hojení ran.[x] Hojivý účinek oleje z hroznových jader byl prokázán v preklinickém experimentu s modelem excize rány na potkanech s využitím biochemické analýzy obsahu hydroxyprolinu v granulační tkáni.[xi] V další studii byl zkoumán účinek hojení ran na devíti myších, kterým byly vytvořeny rány punkcí. Bylo zjištěno, že rána, která byla ošetřena extraktem z hroznových jader, se hojila rychleji ve srovnání s kontrolou a byla pozorována významná tvorba nové kůže. Kromě toho bylo také hlášeno, že množství tenascinu se zvýšilo, když byla granulovaná tkáň rány ošetřena extraktem z hroznových jader.[xii] Ve dvojitě zaslepené klinické studii s krémem, který obsahoval 2 % extraktu hroznových jader, byl prokázán účinek na hojení rány po chirurgickém odstranění kožních znamének. V léčené skupině se kompletně zhojila rána průměrně 8. den, kdežto v placebo skupině až průměrně 14. den.[xiii] Osmitýdenní léčba stabilním emulzním krémem obsahujícím 2% extraktu z hroznových jader u 110 zdravých jedinců zvýšila elasticitu pokožky (jako potenciální anti-ageing), snížila obsah melaninu (přirozené bělení pokožky) a prokázala hydratační účinek. Kromě toho tato formulace snížila obsah kožního mazu a účinky erytému, což bylo účinné proti akné vulgaris.[xiv] V jiné studii lokální krémová formulace obsahující extrakt z hroznů vykazovala účinnou ochranu před destruktivními účinky radioterapie na kůži u pacientek s rakovinou prsu.[xv] V dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické studii se 125 ženami po císařském řezu byl při hojení rány 5% extrakt z hroznových jader účinnější než 2,5% extrakt a petrolátová mast.[xvi]

Olej z hroznových jader obsahuje hojné množství farmakologicky zajímavých sloučenin a má tak při lokální aplikaci potenciál přispívat k udržení zdraví pokožky.

 

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 [i] Jayaprakasha G.K., Singh R.P., Sakariah K.K. Antioxidant activity of grape seed (Vitis vinifera) extracts on peroxidation models in vitro. Food Chem. 73, 2001:285–290.

[ii] Jayaprakasha G.K., Selvi T., Sakariah K.K. Antibacterial and antioxidant activities of grape (Vitis vinifera) seed extracts. Food Res. Int. 36, 2003:117–122.

[iii] Bagchi D., Bagchi M., Stohs S.J., Das D.K., Ray S.D., Kuszynski C.A., Joshi S.S., Pruess H.G., Free radicals and grape seed proanthocyanidin extract: importance in human health and disease prevention. Toxicology. 148(2-3), 2000:187-97.

[iv] Gargari B.H., Abedini S., Babaei H., et al. Effect of supplementation with grape seed (Vitis vinifera) extract on antioxidant status and lipid peroxidation in patient with type II diabetes. J Med Plant Res. 5(10), 2011:2029–2034.

[v] Mantena S.K., Katiyar S.K., Grape seed proanthocyanidins inhibit UV-radiation-induced oxidative stress and activation of MAPK and NF-kappaB signaling in human epidermal keratinocytes. Free Radic Biol Med. 40(9), 2006:1603-14.

[vi] Afaq F., Adhami V.M., Ahmad N., Prevention of short-term ultraviolet B radiation-mediated damages by resveratrol in SKH-1 hairless mice. Toxicol Appl Pharmacol. 186(1), 2003:28-37.

[vii] Wittenauer J., Mäckle S., Sußmann D., Schweiggert-Weisz U., Carle R., Inhibitory effects of polyphenols from grape pomace extract on collagenase and elastase activity. Fitoterapia. 101, 2015:179-87.

[viii] Mattos G.N., Tonon R.V., Furtado A.A., Cabral L.M., Grape by-product extracts against microbial proliferation and lipid oxidation: a review. J Sci Food Agric. 97(4), 2017:1055-1064.

[ix] Jayaprakasha G.K., Selvi T., Sakaria K.K., Antibacterial and antioxidant activities of grape (Vitis vinifera) seed extracts. Food Res Int. 36(2),2003:117–122.

[x] Sen C.K., Khanna S., Gordillo G., et al. Oxygen, oxidants and antioxidants in wound healing an emerging paradigm. Ann N Y Acad Sci. 957, 2002:239–249.

[xi] Shivananda Nayak B., Dan Ramdath D., Marshall J.R., Isitor G., Xue S., Shi J., 2011, Wound-healing properties of the oils of Vitis vinifera and Vaccinium macrocarpon. Phytother Res. 25(8):1201-1208.

[xii] Dai T., Kharkwal G.B., Tanaka M,. et al. Animal models of external traumatic wound infections. Virulence. 2(4), 2011:296–315.

[xiii] Hemmati A.A., Foroozan M., Houshmand G., Moosavi Z.B., Bahadoram M., Maram N.S., The topical effect of grape seed extract 2% cream on surgery wound healing. Glob J Health Sci. 7(3), 2014:52-8.

[xiv] Sharif A., Akhtar N., Khan M.S., Menaa A., Menaa B., Khan B.A., Menaa F., Formulation and evaluation on human skin of a water-in-oil emulsion containing Muscat hamburg black grape seed extract. Int J Cosmet Sci 37(2), 2015:253–258

[xv] Ravo V, Calvanese MG, Di Franco R, Crisci V, Murino P, Manzo R, Morra A, Cammarota F, Muto P. Prevention of cutaneous damages induced by radiotherapy in breast cancer: an institutional experience. Tumori. 97(6, 2011:732-6.

[xvi] Izadpanah A,. Soorgi S., Geraminejad N., Hosseini M., Effect of grape seed extract ointment on cesarean section wound healing: A double-blind, randomized, controlled clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 35, 2019:323-328.

Jdi zpět