Konzumace jablek a hladina cholesterolu

Jablka jsou díky sezónní dostupnosti, geografickému rozšíření a organoleptickým vlastnostem celosvětově jedním z nejoblíbenějších druhů ovoce. V mnoha článcích na internetu se lze setkat s tvrzením, že konzumace jablek je mimo jiné spojena s příznivými účinky na metabolismus lipidů a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Jablka jsou vynikajícím zdrojem polyfenolů (obvykle 110 mg/100 g) a vlákniny (obvykle 2–3 g/100 g). Mezi hlavní jablečné polyfenoly patří flavanoly (katechiny a proanthokyanidiny, 71–90 %), dále hydroxycinnamáty (4–18 %), flavonoly (1–11 %), dihydrochalkony (2–6 %) a anthokyany (1–3 %), které se nacházejí pouze v červených jablkách.  Kromě toho jablka obsahují komplexní soubor složek, jako jsou vitamíny A, B1, B2, C a K, a minerální látky včetně železa, fosforu a draslíku a také přírodní cukry.[i]

V randomizované, kontrolované, zkřížené, intervenční, studii zdraví dobrovolníci (23 žen, 17 mužů) s mírnou hypercholesterolémií (celkový cholesterol >5,2 mmol/l) s průměrem BMI 25,3 ± 3,7 kg/m2 ve věku 51 ± 11 let, konzumovali 2 jablka za den nebo kontrolní nápoj s podobným množstvím cukru a energetickou hodnotou po dobu 8 týdnů, oddělených 4týdenní wash out periodou. Při konzumaci jablek hodnota celkového cholesterolu klesla z 6,08 na 5,89 mmol/l, hodnota LDL cholesterolu z 3,89 mmol/l na 3,72 mmol/l, při pití kontrolního nápoje byl celkový cholesterol po 8 týdnech 6,11 mmol/l a LDL cholesterol 3,86 mmol/l. Hodnota triglyceridů zůstala ve skupině konzumující jablka stejná (1,17 mmol/l), při pití kontrolního nápoje vzrostla na 1,30 mmol/l.[ii]

Ve studii s 23 zdravými dobrovolníky, účastníci postupně vždy 4 týdny konzumovali celá jablka (550g/den), jablečné výlisky (22g/den), čirý nebo zakalený jablečný džus (500 ml/den) nebo žádný doplněk stravy. Intervence významně ovlivnila sérový celkový a LDL cholesterol. Trendy k nižší koncentraci LDL v séru byly pozorovány po příjmu celých jablek (6,7 %), výlisku (7,9 %) a zakalené šťávy (2,2 %). Na druhé straně koncentrace LDL cholesterolu vzrostly o 6,9 % u čiré šťávy ve srovnání s celými jablky a výlisky. Nebyl zjištěn žádný vliv na HDL cholesterol, TAG, hmotnost, poměr pasu a boků, krevní tlak, hs-CRP, složení střevní mikroflóry nebo markery metabolismu glukózy. Autoři došli k závěru, že pro účinek jablek na snížení cholesterolu je nezbytná vlákninová složka, takže např. čirá jablečná šťáva není vhodná.[iii]

V jiné randomizované, zkřížené studii s 20 zdravými dobrovolníky ve věku 21-29 let, při které účastníci konzumovali 4 týdny denně 500 ml jablečného džusu bohatého na vitamin C (60 mg/l) došlo ke 4% poklesu celkového cholesterolu. Na druhé straně ve studii se zdravými kuřáky a nekuřáky bylo hlášeno významné zvýšení HDL, LDL a celkového cholesterolu u zdravých nekuřáků po 26denní intervenci skládající se z konzumace jednoho jablka, jedné hrušky a jedné pomerančové šťávy denně, zatímco stejná intervence snížila LDL a celkový cholesterol u kuřáků.[iv] V randomizované, kontrolované studii se 68 muži s BMI >27kg/m2, nekuřáky, konzumace zakalené jablečné šťávy ve srovnání s kontrolním nápojem neměla žádný významný vliv na plazmatické hladiny lipidů.[v] V randomizované, kontrolované studii se 160 postmenopauzálními ženami, byly hladiny celkového cholesterolu v séru významně nižší ve skupině konzumující sušená jablka (75g/den) ve srovnání se skupinou konzumující sušené švestky pouze po 6 měsících, později zůstaly hodnoty stejné.[vi]

Informace o větším vzorku populace ve spojitosti s konzumací jablek poskytuje prospektivní kohortová studie provedená na celkovém vzorku 34 489 postmenopauzálních žen ve věku 55-69 let, v letech 1986 až 2002, která se snažila odhalit možné souvislosti mezi příjmem ovoce a zeleniny stanoveným pomocí dotazníků a výskytem kardiovaskulárních chorob. Její autoři došli k závěru, že u žen, které konzumovaly >1celé jablko denně, došlo k 25% snížení úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Konzumace >1 jablka denně oproti <1 jablka za týden byla spojena s 26% snížením výskytu ischemické choroby srdeční a s 27% snížením úmrtnosti na mrtvici. V jiné kohortové studii, ve které byl po dobu 15 let prostřednictvím dotazníku hodnocen celkový příjem ovoce u 1 456 žen starších 70 let, bylo zjištěno, že po úpravách s více proměnnými je při každém zvýšení příjmu celých jablek o 53 g/den sníženo riziko úmrtnosti ze všech příčin u nekuřácké populace o 14 %. Ovšem u populace kuřáků stejné účinky nebyly pozorovány.

V jednoduše zaslepené, a placebem kontrolované klinické studii s 250 dobrovolníky ve věku 31 až 56 let autoři sledovali účinky 60ti denní konzumace 4 různých odrůd jablek (red delicious, granny smith, Fuji, Anurka) na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění. K nejpříznivějším změnám lipidového profilu došlo po konzumaci odrůdy Anurka, která má v porovnání s ostatními použitými odrůdami nejvyšší obsah polyfenolů (146 ± 2.64 mg/100 g).[vii] Příznivý účinek jablečných polyfenolů na hladiny cholesterolu byl prokázán také ve dvou klinických studiích se zdravými i mírně obézními dobrovolníky, kteří užívali tablety s jablečnými polyfenoly.[viii], [ix]

Podle výsledků studií pravidelná konzumace 100-150 g jablka/den, což odpovídá jednomu běžnému čerstvému jablku, může sloužit jako prevence kardiovaskulárních chorob a snížení rizika úmrtí na tento typ chorob. Známé anglické přísloví “one apple a day keeps the doctor away,” tedy lze, v jistém smyslu, považovat za vědecky prokázané.[x]

 

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 

[i] Koutsos A., Tuohy K.M., Lovegrove J.A., Apples and cardiovascular health--is the gut microbiota a core consideration? Nutrients. 7(6),2015:3959-98.

[ii] Koutsos A., Riccadonna S., Ulaszewska M.M., Franceschi P., Trošt K., Galvin A., Braune T., Fava F., Perenzoni D., Mattivi F., Tuohy K.M., Lovegrove J.A., Two apples a day lower serum cholesterol and improve cardiometabolic biomarkers in mildly hypercholesterolemic adults: a randomized, controlled, crossover trial. Am J Clin Nutr. 111(2),2020:307-318.

[iii] Ravn-Haren G., Dragsted L.O., Buch-Andersen T., Jensen E.N., Jensen R.I., Németh-Balogh M., Paulovicsová B., Bergström A., Wilcks A., Licht T.R., Markowski J., Bügel S., Intake of whole apples or clear apple juice has contrasting effects on plasma lipids in healthy volunteers. Eur J Nutr. 52(8),2013:1875-89.

[iv] Alvarez-Parrilla E., De La Rosa L.A., Legarreta P., Saenz L., Rodrigo-García J., González-Aguilar G.A., Daily consumption of apple, pear and orange juice differently affects plasma lipids and antioxidant capacity of smoking and non-smoking adults. Int J Food Sci Nutr. 61(4),2010:369-80.

[v] Barth S.W., Koch T.C., Watzl B., Dietrich H., Will F., Bub A., Moderate effects of apple juice consumption on obesity-related markers in obese men: impact of diet-gene interaction on body fat content. Eur J Nutr. 51(7),2012:841-50.

[vi] Chai S.C., Hooshmand S., Saadat R.L., Payton M.E., Brummel-Smith K., Arjmandi B.H., Daily apple versus dried plum: impact on cardiovascular disease risk factors in postmenopausal women. J Acad Nutr Diet. 112(8),2012:1158-68.

[vii] Tenore G.C., Caruso D., Buonomo G., D'Urso E., D'Avino M., Campiglia P., Marinelli L., Novellino E., Annurca (Malus pumila Miller cv. Annurca) apple as a functional food for the contribution to a healthy balance of plasma cholesterol levels: results of a randomized clinical trial. J Sci Food Agric. 97(7),2017:2107-2115.

[viii] Nagasako-Akazome Y., Kanda T., Ikeda M., Shimasaki H., Serum Cholesterol-Lowering Effect of Apple Polyphenols in Healthy Subjects J.Oleo Sci. 54(3), 2005:143-151.

[ix] Nagasako-Akazome Y., Kanda T., Ohtake Y., Shimasaki H., Kobayashi T., Apple polyphenols influence cholesterol metabolism in healthy subjects with relatively high body mass index. J Oleo Sci. 56(8),2007:417-28.

[x] Sandoval-Ramírez B.A., Catalán Ú., Calderón-Pérez L., Companys J., Pla-Pagà L., Ludwig I.A., Romero M.P., Solà R., The effects and associations of whole-apple intake on diverse cardiovascular risk factors. A narrative review. Crit Rev Food Sci Nutr. 60(22),2020:3862-3875.

Jdi zpět