Aplikace zeleného čaje v kosmetice a dermatologii

Zelený čaj se vyrábí z listů a pupenů čajovníku čínského (Camellia sinensis, Theaceae), které na rozdíl od černých a oolongových čajů v době mezi utržením a zpracováním prochází pouze minimální oxidací. V čaji je prokázáno téměř 400 metabolitů. Důležitou skupinou obsahových látek jsou fenolické sloučeniny – fenolické kyseliny (chlorogenová, kávová), gallotaniny, flavonoidy (glykosidy vitexinu, apigeninu, kvercetinu). Významný je především obsah 3-flavanolů neboli katechinů, které tvoří 20 – 30 % sušiny čajových lístků. Mezi čtyři hlavní katechiny se řadí epigallokatechin-gallát (EGCG), epigallokatechin (EGC), epikatechin-gallát (ECG) a epikatechin (EC). Dalšími metabolity jsou purinové látky (kofein, theofylin, theobromin, adenin, xanthin), aminokyseliny, cukry, lipidy (kyselina linolová a linolenová), vitaminy, minerály, silice (částečně nasycené alifatické aldehydy a alkoholy, monoterpeny, benzaldehyd, kyselina valerová), saponiny.1
Čajové katechiny byly na základě in vitro a in vivo studií popsány jako velmi silné antioxidanty, které fungují několika způsoby: přímým zachycením a odstraněním reaktivních forem kyslíku a dusíku; chelatací stopových prvků, které se podílí na tvorbě volných radikálů (měď, železo); zvýšením tvorby endogenních antioxidačních enzymů (superoxidismutáza, glutathion); inhibicí enzymů podílejících se na tvorbě reaktivních forem kyslíku (glutathion-s-transferáza, mikrosomální monooxygenáza, NADH oxidáza); ochranou a regenerací antioxidačních sloučenin (vitaminů C a E). 2, 3, 4, 5, 6 Antioxidační účinek je nejstarším a nejhlavnějším důvodem pro použití čaje v kosmetice. Jedním z nejdůležitějších procesů určujících stárnutí kůže je oxidační stres a přírodní antioxidanty jsou považovány za nejdůležitější faktory v jeho prevenci. Antioxidační aktivita se uplatňuje především ve stratum corneum. V hlubších vrstvách pokožky vykazují čajové polyfenoly významné ochranné účinky proti ultrafialovému záření a ovlivňují aktivitu různých enzymů. Inhibicí lipoxygenázy, metaloproteinázy, hyaluronidázy a kolagenázy výrazně zpomalují příznaky stárnutí kůže, protože tyto enzymy mají destruktivní účinek na důležité stavební složky kůže jako je kyselina hyaluronová, elastin, kolagen. V dermis čajové polyfenoly zlepšují mikrocirkulaci a stav krevních cév, což vede k lepší výživě pokožky a okysličování. Navíc mají polyfenoly ochranný účinek na vitamin C, který se podílí na syntéze kolagenu, protože brání jeho oxidaci. Dále nepřímo posilují krevní cévy tím, že brání oxidaci adrenalinu. Zlepšují průtok krve inhibicí agregace trombocytů pomocí několika různých mechanismů – např. bráněním trombinové proteolytické aktivity nebo inhibicí produkce cyklooxygenázy-1 a tromboxan-syntázy, které jsou zodpovědné za agregaci destiček.1
Třicetidenní studie s dobrovolníky, kteří si aplikovali na předloktí přípravek s 6 % glykolovým extraktem zeleného čaje (GTE), prokázala, že kromě antioxidačních a protizánětlivých účinků má GTE také zvlhčující účinky a schopnost zlepšovat mikroreliéf pokožky.7 Hydratační účinek potvrdila také studie s 60 seniory, kteří si aplikovali krém s GTE na předloktí.8 Klíčovou molekulou podílející se na hydrataci kůže je kyselina hyaluronová. In vitro experiment potvrdil, že EGCG zvyšuje expresi genů pro filagrin, transglutaminázu-1 a syntázy kyseliny hyaluronové.9 Výsledky jiné studie s dobrovolníky ukázaly, že krém s GTE neměl výrazné celkové účinky na elastické nebo biologické vlastnosti, ale měl určité účinky na viskoelastické vlastnosti kůže.10 Kosmetické přípravky s GTE jsou také oblíbené pro snižování produkce mazu a k léčbě acne vulgaris. Vzhledem k prokázaným antimikrobiálním a protizánětlivým účinkům, a možnému ovlivnění regulačních drah pro tvorbu mazu, lze tyto účinky oprávněně očekávat. Ovšem k dispozici je pouze omezený počet studií, navíc některé provedené studie měly malou velikost vzorku a některé špatný design výzkumu.11 GTE bývá také součástí kosmetiky určené pro péči o nadměrně mastící se vlasy a pokožku hlavy s lupy. In vitro studie ukázala, že vnější aplikace kofeinu v koncentraci 0,001 % a 0,005 % vedla k významné stimulaci růstu vlasových folikulů, nejspíš proto, že kofein snižuje napětí hladkého svalstva poblíž folikulu a tím zvyšuje dodávání živin prostřednictvím mikrocirkulace.1 EGCG má také prokázané uplatnění v prevenci a léčbě androgenní alopecie, protože má duální proliferační a antiapoptotické účinky na dermální papilární buňky.12
V dermatologii je GTE využíván k léčbě genitálních bradavic – mast Veregen s 10 % GTE je jediným registrovaným léčivým přípravkem s GTE u nás a dostala se do doporučených postupů léčby kondylomat. Mechanismus účinku probíhá na více úrovních. Jde přes ovlivnění imunitní odpovědi, indukci apoptózy a inhibici genové exprese HPV. V odborné literatuře lze dohledat kazuistiky, pro využití krému s GTE k úspěšnému vyléčení i jiných typů bradavic u dospělých i dětí. 13, 14, 15 Antimykotickou aktivitu GTE naznačila studie, během které koupele s GTE zlepšily příznaky tinea pedis.16 Antibakteriální účinek čaje byl prokázán při léčbě impetigo contagiosa. Míra vyléčení při léčbě s mastí obsahující surový čaj byla 81,3 %, při použití masti s framycetinem a gramicidinem byla pouze 72,1%. 17 Pravidelné koupele obohacené o GTE způsobily výrazné objektivní klinické zlepšení atopické dermatitidy společně s významným subjektivním snížením svědění.18 Slibně vypadá lokální aplikace EGCG při léčbě lupénky, jednak přímo na zmírnění zánětu kůže a jednak jako ochrana před fototoxicitou indukovanou psoralenem.19, 20 Výsledky in vitro studií ukazují, že EGCG by mohl být také vhodným preventivním prostředkem proti vitiligu, protože dokázal oddálit depigmentaci, snížit její výskyt a zmenšit její oblast. EGCG přispěl k supresi aktivace CD8+ T buněk a mediátorů zánětu.21
Mnoho studií s GTE je slibných a naznačuje jeho možné využití při léčbě chronických infekčních a zánětlivých onemocnění kůže. Prozatím však bylo provedeno pouze několik málo klinických studií, které byly dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a s velkým počtem pacientů. Pro určení skutečné účinnosti, dlouhodobé bezpečnosti je jich potřeba více.

Mgr. Věra Klimešová
Laboratoře aplikovaného výzkumu a vývoje společnosti Fytopharma

reference

 1. Koch W., Zagórska J., Marzec Z., Kukula-Koch W., Applications of Tea (Camellia sinensis) and Its Active Constituents in Cosmetics, Molecules 24(23), 2019: 4227.
 2. Almajano P., Carbo R., Lopez Jimenez J.A., Gordon M.H., Antioxidant and antimicrobial activities of tea infusions. Food Chem. 108, 2008: 55–63.
 3. Yang C.-S., Lambert J.D., Sang S. Antioxidative and anti-carcinogenic activities of tea polyphenols. Arch. Toxicol. 83, 2009: 11–21.
 4. Sung H., Nah J., Chun S., Park H., Yang S.E., Min W.K. In vivo antioxidant effect of green tea. Eur. J. Clin. Nutr. 54, 2000: 527–529.
 5. Vinson J.A., Teufel K., Wu N. Green and black teas inhibit atherosclerosis by lipid, antioxidant, and fibrinolytic mechanisms. J. Agric. Food Chem. 52, 2004: 3661–3665.
 6. Frei B., Higdon J.V. Antioxidant activity of tea polyphenols in vivo: Evidence from animal studies. J. Nutr. 133, 2003:3275–3284.
 7. Gianeti M.D., Mercurio D.G., Campos P.M., The use of green tea extract in cosmetic formulations: not only antioxidant active ingredient. Dermatol ther. 26(3), 2013: 267-271.
 8. Tjandra O., Wijayadi L., rumawas M.E., Green tea moisturizer improves skin hydration in elderly. Univ Med. 37, 2018: 3-12.
 9. Kim E., Hwang K., Lee J., Han S.Y., Kim E.M., Park J., Cho J.Y., Skin protective effect of epigallocatechin Gallate. Int J Mol Sci. 19(1), 2018: 173.
 10. Mahmood T., Akhtar N, Khan B.A., Shoaib Khan H.M. Saeed T., Changes in skin mechanical properties after long-term application of cream containning green tea extract. Aging Clin Exp Res. 26(5-6), 2011: 333-336.
 11. Saric S., Notay M., Sivamani R.K., Green Tea and Other Polyphenols: Effects on Sebum Production and Acne Vulgaris. Antioxidants (Basel). 6(1), 2017: 2.
 12. Kwon O.S., Han J.H., Yoo H.G., Chung K.H., Cho K.H., Eun H.C., Kim K.H., Human hair growth enhacement in vitro by green tea epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Phytomedicine 14, 20047: 551-555.
 13. Meloni G., Melani M., efficacy and Tolerability of Topical Green Tea Extract (Polyphenon E) Application in a „Therapy Resistant“ Plantar Wart. Case Rep Dermatol. 10(2), 2018: 127-132.
 14. Clouth A., Schöfer H., Treatment of recalcitrant facial verrucae vulgaris with sinecatechins (green tea catechins) ointment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 29(1), 2015: 178-179.
 15. Deeb M., Levy R., Pope E., Lara-Corrales I., Sinecatechins ointment for the treatment of warts in children. Pediatr Dermatol. 36(1), 2019: 121-124.
 16. Ikeda S., Kanoya Y., Nagata S., Effects of a foot bath containing green tea polyphenols on interdigital tinea pedis. Foot (Edinb). 23(2-3), 2013: 58-62.
 17. Sharquie K.E., al-Turfi I.A., al-Salloum S.M., The antibacterial aktivity of tea in vitro and in vivo (in patients with impetigo contagiosa). J Dermatol. 27(11), 2000: 706-710.
 18. Zink A., Traidl-Hoffman C., green tea in dermatology – myth and facths. JDDG 13(8), 2015.
 19. Zhang S., Liu X., Mei L., Wang H., Fang F., Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) inhibits imiquimod-induced psoriasis-like inflammation of BALB/c mice. BMC Complement Altern Med. 16(1), 2016: 334
 20. 20 Zhao J.F., Zhang Y.J., jin X.H., Athar M., Santella R.M., Bickers D.R., Wang Y.Y., Green tea protects against psoralen plus ultraviolet A-induced photochemical damage to skin. J Invest Dermatol. 113(6), 1999: 1070-1075.
 21. 21 Zhu Y., Wang S., Lin F., Lin F., Li Q., Xu A., The therapeutic effects of EGCG on vitiligo. Fitoterapia 99, 2014: 243-251.

Jdi zpět