Analgetický účinek boswellie

Boswellia serrata neboli kadidlovník pilovitý je indický strom z čeledě březulovitých (Burseraceae). Z kůry tohoto stromu se získává aromatická pryskyřice (indické kadidlo, angl. Indian frankincense, lat. Olibanum Indicum). Boswellie je po staletí součástí ájurvédské medicíny, má monografii v „The Ayurvedic Pharmacopoeia of India“ z roku 2016 (Śallakī), kde je uvedeno terapeutické použití pro bolest kloubů, bolest, horečku, dušnost, nadměrný vaginální výtok a glykosurii.1 V současném Ph.Eur. je monografie „Olibanum Indicum“. Pryskyřice boswellie obsahuje 5-9 % esenciálního oleje, jehož hlavními složkami jsou α-thujon (50-61 %), sabinen (5 %), α-pinen (8 %), α-phelandren (2 %)2 a další monoterpeny, diterpeny, triterpeny, tetracyklické triterpenické kyseliny. Mezi čtyři hlavní pentacyklické triterpenické kyseliny patří kyselina β-boswellová, acetyl-β-boswellová, 11-keto-β-boswellová a acetyl-11-keto-β-boswellová. Tyto boswellové kyseliny mají inhibiční účinek na prozánětlivé enzymy. Nejsilnějším inhibitorem 5-lipoxygenázy je kyselina acetyl-11-keto- β-boswellová.3, 4 Kyselina acetyl-11-keto-β-boswellová snižuje také aktivitu lidské leukocytární elastázy (HLE).5 Terapeutický protizánětlivý a protiedémový potenciál boswellových kyselin prokázali autoři preklinické studie na potkaních a myších modelech, kde dokázali účinek proti edému vyvolanému karagenem, histaminem a dextranem a u karagenanem způsobené pleuritidy pozorovali zmenšení objemu exsudátu a inhibici migrace leukocytů.6 Na buněčném modelu osteoklastů a HeLa buněk byla popsána schopnost boswellových kyselin inhibovat receptory, jejichž aktivace spouští expresi zánětlivého transkripčního faktoru NF-κB.7 Molekulárním základem protizánětlivého účinku β-boswellových kyselin může být inhibice mikrosomální prostaglandin E2 syntázy-1. Protizánětlivou účinnost β-boswellových kyselin potvrdila také jejich schopnost potlačit pleuritidu u potkanů a snižovat otok myší tlapky - oboje indukované karagenanem.8

V preklinických studiích byla testována také analgetická účinnost boswellie. Intragastrické podávání pryskyřice v dávkách 100 – 500 mg/kg tělesné hmotnosti nemělo žádné analgetické účinky u psů, králíků ani potkanů. Avšak podávání nefenolické frakce surové drogy při dávce 60 mg/kg tělesné hmotnosti mělo analgetický účinek na 60 % potkanů, dávka 150 mg/kg tělesné hmotnosti účinkovala analgeticky u 70 % potkanů. Stupeň analgesie byl srovnatelný s dávkou 3-4,5 mg/kg tělesné hmotnosti morfinu. Dávka 150 mg/kg tělesné hmotnosti také způsobila 70% snížení spontánní motorické aktivity, které trvalo 2 hodiny.9 Preklinická studie s myším modelem prokázala zesílení antinociceptivního účinku nesteroidních antiflogistik podávaných v subefektivních dávkách (naproxenu při 5mg/kg tělesné hmotnosti, nimesulidu při 1 mg/kg tělesné hmotnosti, rofecoxibu při 1 mg/kg tělesné hmotnosti) v kombinaci s kyselinou acetyl-11-keto-β-boswellovou (100 mg/kg tělesné hmotnosti) a poukázala tak na možnost, snížit díky této kombinaci terapeutické dávky konvenčních NSA a tím redukovat jejich vedlejší účinky.10 U zdravých dobrovolníků během randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, zkřížené klinické studie při jednorázovém podání 2 kapslí se 125 mg boswellie se oproti placebu zvýšil práh bolesti a tolerance k bolesti.11 Zmírnění bolestivosti kloubů potvrdilo několik klinických studií s probandy trpícími osteoartritidou kolenních kloubů. Během randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, zkřížené klinické studie s 30 pacienty osteoartritidou kolene, užívala jedna polovina pacientů 8 týdnů 3x denně 1 kapsli obsahující 333 mg extraktu boswellie a druhá placebo kapsle se škrobem. Oproti placebu pacienti užívající extrakt boswellie zaznamenali pokles bolestivosti kolena, zvýšenou flexi a zvýšení ušlé vzdálenosti. Ve většině případů byl extrakt dobře tolerován, objevily se pouze mírné GIT obtíže.12 V jiné randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii s 75 pacienty s osteoartritidou bylo podáváno buď 100 mg nebo 250 mg extraktu boswellie obohaceného o 30 % kyseliny acetyl-11-keto-β-boswellové nebo placebo. V porovnání s placebem zůstaly bezpečností parametry téměř nezměněny a obě dávky způsobily klinicky a statisticky významné zlepšení bolestivosti a fyzikálních funkcí.13 V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii s 15 zdravými dobrovolnicemi byla potvrzena bezpečnost 30 denní lokální aplikace krému s 0,5 % obsahem boswellových kyselin. Po dobu aplikace a po dobu dalších 2 měsíců po aplikaci nebyly pozorovány žádné vedlejší nežádoucí účinky. Krém byl dobře tolerován a průkazně zlepšoval sledované parametry nepřímo prokazující protektivní účinnost boswellových kyselin při podráždění a poškození kůže slunečním zářením.14

Farmakokinetické studie poukazují na nízkou biologickou dostupnost boswellových kyselin při perorálním podání, a to zejména kyseliny 11-keto-β-boswellové a 3-acetyl-11-keto-β-boswellové15 Farmakokinetická studie provedená na souboru 12 zdravých mužů, kteří užívali denní dávku 333 mg extraktu boswellie, ukázala, že poločas rozpadu je asi 6 hodin, k ustálení plazmatických koncentrací došlo po 30 hodinách užívání, pro udržení plazmatické koncentrace bylo nutné uvedenou dávku extraktu užívat po 6 hodinách, po celou dobu studie nebyly pozorovány žádné vedlejší nežádoucí účinky.16 Toxikologická studie se zvířecími modely prokázala široké spektrum bezpečnosti extraktu boswellie obohaceného o kys. acetyl-11-keto-β-boswellovou, včetně dlouhodobého podávání dávky, která by odpovídala 200 mg/den u dospělého 70kg člověka.17 Bezpečnost boswellie až do dávky 500 mg/kg prokázala i další 90ti denní toxikologická studie s potkany.18 Pro nedostatek klinických důkazů není doporučováno užívání boswellové pryskyřice dětem do 12 let, těhotným a kojícím ženám.2

Mgr. Věra Klimešová
odborník spol. Fytopharma

reference

 1. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India, 2016, Śallakī str 72-73,[cit. 19.10.2018]. Dostupné z: http://ayush.gov.in/sites/default/files/Ayurvedic%20Pharmacopoeia%20of%20India%20part%201%20volume%20IX.pdf
 2. WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 4. Gummi Boswellii, World Health Organization. Geneva 2002, 48-60 [cit. 22.10.2018] Dostupné z: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16713e/s16713e.pdf#page=56
 3. Siddiqui M.Z., Boswellia serrata, a potential antiinflammatory agent: an overview. Indian J Pharm Sci. 73(3), 2011:255-61.
 4. Safayhi H., Mack T., Sabieraj J., Anazodo M., Subramanian L.R., Ammon H.P.T., Boswellic acids: novel, specific, nonredox inhibitors of 5-lipoxygenase. J Pharmacol Exp Ther 261, 1992: 1143–1146.
 5. Safayhi H., Rall B., Sailer E.R., Ammon H.P.T., 1997, Inhibition by Boswellic Acids of Human Leukocyte Elastase. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 281 (1), 1997:460-463
 6. Singh G.B., Singh S., Bani S., 1996, Anti-inflammatory actions of boswellic acids. Phytomedicine. 3(1), 1996 :81-5.
 7. Takada, Y., Ichikawa, H., Badmaev, V., Aggarwal, B.B., Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid potentiates apoptosis, inhibits invasion, and abolishes osteoclastogenesis by suppressing NF-kappaB and NF-kappaB-regulated gene expression. J Immunol. 176 (5), 2006:3127-3140.
 8. Siemoneit U., Koeberle A., Rossi A., Dehm F., Verhoff M., Reckel S., Maier T.J., Jauch J., Northoff H., Bernhard F., Doetsch V., Sautebin L., Werz O., Inhibition of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 as a molecular basis for the anti-inflammatory actions of boswellic acids from frankincense. Br J Pharmacol. 162(1), 2011:147-62.
 9. Viz. ref.č.2
 10. Bishnoi M., Patil C.S., Kumar A., Kulkarni S.K. Potentiation of antinociceptive effect of NSAIDs by a specific lipooxygenase inhibitor, acetyl 11-keto-beta boswellic acid. Indian J Exp Biol. 44(2), 2006:128-32.
 11. Prabhavathi K., Chandra U.S., Soanker R., Rani P.U., A randomized, double blind, placebo controlled, cross over study to evaluate the analgesic activity of Boswellia serrata in healthy volunteers using mechanicalpain model. Indian J Pharmacol. 46(5), 2014:475-9.
 12. Kimmatkar N., Thawani V., Hingorani L., Khiyani R., Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee--a randomized double blind placebo controlled trial. Phytomedicine. 10(1), 2003:3-7.
 13. Sengupta, K., Alluri, K.V., Satish, A.R., Mishra, S., Golakoti, T., Sarma, K.V., Dey, D., Raychaudhuri, S.P., A double blind, randomized, placebo controlled study of the efficacy and safety of 5-Loxin for treatment of osteoarthritis of the knee. Arthritis Res Ther. 10 (5), 2008:116
 14. Pedretti A., Capezzera R., Zane C., Facchinetti E., Calzavara-Pinton P., Effects of topical boswellic acid on photo and age-damaged skin: clinical, biophysical, and echographic evaluations in a double-blind, randomized, split-face study. Planta Med. 76(6), 2010:555-60.
 15. Krüger P., Daneshfar R., Eckert G.P., Klein J., Volmer D.A., Bahr U., Müller W.E., Karas M., Schubert-Zsilavecz M., Abdel-Tawab M., Metabolism of boswellic acids in vitro and in vivo. Drug Metab Dispos. 36(6), 2008:1135-42.
 16. Sharma S., Thawani V., Hingorani L., Shrivastava M., Bhate V.R., Khiyani R., Pharmacokinetic study of 11-Keto beta-Boswellic acid. Phytomedicine. 11(2-3), 2004:255-60.
 17. Lalithakumari K., Krishnaraju A.V., Sengupta K., Subbaraju G.V., Chatterjee A., Safety and Toxicological Evaluation of a Novel, Standardized 3-O-Acetyl-11-keto-beta-Boswellic Acid (AKBA)-Enriched Boswellia serrata Extract (5-Loxin(R)). Toxicol Mech Methods. 16(4), 2006:199-226.
 18. Singh P., Chacko K.M., Aggarwal M.L., Bhat B., Khandal R.K., Sultana S., A-90 Day Gavage Safety Assessment of Boswellia serrata in Rats. Toxicol Int. 19(3), 2012:273-8.

Jdi zpět